Velkommen til CAB, Center for Analyse af Børnetegningers hjemmeside

Stormøde i CAB

Lørdag den 2. november kl. 13-16

Tema: Børns udvikling set gennem deres tegninger

VUC, Nybrovej 114 i Kgs. Lyngby, lokale 070 i Sydfløjen, OBS: højre fløj v. bagerste p-plads – se CAB-skilte

Psykolog og børnetegningsanalytiker Grete Binger vil fortælle om børns udvikling set gennem deres tegninger.
Ud fra devisen ‘Barnets tegning er barnets stemme i barnets verden’, vil psykolog Grete Binger vise eksempler på almindelige børns tegninger – fra de mindste børns første usikre streger til teenagernes meget forskellige tegneudtryk. Vi vil snakke om, hvilken udvikling vores børn gennemlever, samt hvordan vi kan ‘læse’ barnets tegning.
På denne måde vil vi kunne opnå en bedre forståelse for barnet – og på baggrund af denne forståelse kan vi voksne blive bedre i stand til at snakke med barnet om dets tegning.

Sted: VUC, Nybrovej 114, Lyngby, lokale 070 i Sydfløjen – følg CAB-skiltningen, sorte bogstaver på gul bund.
Gratis for medlemmer af CAB. Gæster 70 kr.
Kaffe og te kan købes.

Venlig hilsen CAB’s bestyrelse

billede_nr5

 

Om analyse af børnetegninger