Program

Kommende stormøder:

Efteråret 2017:
11. november: Debat-eftermiddag om BØRNS TEGNINGER I EN FORANDERLIG VERDEN

Maja Maltha, BA i pædagogik, vil beskrive nogle af de mest udbredte teorier om børns tegninger, og hun vil fortælle om, hvilke antagelser om børn og børnetegninger der lægger grundlaget for den traditionelle tegneforståelse samt anvendelse til vurdering af udviklingsmæssige, følelsesmæssige og begrebsmæssige aspekter.

Maja vil herefter introducere centrale principper inden for det nye børnesyn og inddrage perspektiver fra kulturpsykologien og fra nyere spædbarnsforskning.

Sammen vil vi debattere, hvordan børns tegninger forstås og fortolkes i den ’klassiske’ psykologi?

  • Kan denne forståelse give mening i forhold til de nyere perspektiver på børn og børns udvikling?
  • Kan der være brug for en nytænkning i forhold til forståelse af børns tegneudvikling og symbolbrug?

Gratis for medlemmer af CAB. Gæster er velkomne – pris 70 kr.
Kaffe og te kan købes
NB Foredraget foregår på VUC, Nybrovej 114 i Lyngby, lokale 070 i sydfløjen (bagerst i højre fløj)

Foråret 2018
3. marts og 5. maj

Gratis for medlemmer af CAB. Gæster er velkomne – pris 70 kr.
Kaffe og te kan købes
NB Foredraget foregår på VUC, Nybrovej 114 i Lyngby, lokale 070 i sydfløjen (bagerst i højre fløj)

billede_nr9

Om analyse af børnetegninger