Program

Kommende stormøder:

Foråret 2018:
3. marts: Debat-eftermiddag Skolestartere før og nu. Tegner børn dårligere i dag end lidligere?

CAB har inviteret Helene Brochmann, specialkonsulent på Kunstakademiet og ophavskvinden til denne diskussion. Helene vil vise os tegninger af børnene fra de tre årgange, så vi sammen kan diskutere mulige forklaringer på denne udvikling – og hvordan vi fremadrettet vil kunne støtte op om børnenes begrebs- og tegneudvikling i børnehave og ved skolestart.

Efterfølgende vil Lilla Monrad, kunstterapeut og jungiansk analytiker, præsentere os for hus-tegninger fra aktuelle skolestartere, når de er startet i skolens rammer.

Suppleret med tegninger fra CAB’s arkiv med børnetegninger, vil vi drøfte forskelle – hvorfor og hvordan. Hvis der er tid, vil vi vælge enkelte tegninger til analyse og tolkning.

Gratis for medlemmer af CAB. Gæster er velkomne – pris 70 kr.
Kaffe og te kan købes
NB Foredraget foregår på VUC, Nybrovej 114 i Lyngby, lokale 070 i sydfløjen (bagerst i højre fløj)

Foråret 2018
Næste stormøde 5. maj

Gratis for medlemmer af CAB. Gæster er velkomne – pris 70 kr.
Kaffe og te kan købes
NB Foredraget foregår på VUC, Nybrovej 114 i Lyngby, lokale 070 i sydfløjen (bagerst i højre fløj)

billede_nr9

Om analyse af børnetegninger