Bestyrelsen

Bestyrelsen
Adresselisten er opdateret juni 2017

Formand:
Grete Binger             46 36 88 48      psykolog.grete.binger@mail.dk
Frederiksborgvej 55 A
4000 Roskilde

Næstformand:
Vælges på det konstituerende bestyrelsesmøde

Kasserer:
Inge-Lise Selmer                 31 23 61 66           iselmer8@gmail.com
Øster Voldgade 4B
1350 København K

Karen Graversen              45 85 74 60      karen.graversen@mail.tele.dk
Hummeltoften 45
2830 Virum

Anny Graae Bennike          44 97 23 09      annybennike@gmail.com
Ludvig Holsteins Allé 40
2750 Ballerup

Lone Søndergaard            39 63 14 07       lone@soendergaard.org
Hjalmarsvej 3,
2920 Charlottenlund

Lilla Monrad                       38 80 95 28        lillamonrad@gmail.com
Arnesvej 9, st.                    29 80 95 28
2700 Brønshøj

billede_nr2

 

 

 

Om analyse af børnetegninger