Velkommen til CAB, Center for Analyse af Børnetegningers hjemmeside

Stormøde i CAB

Lørdag den 3. marts fra 13-16

Debat-eftermiddag om skolestartere før og nu i VUC’s lokaler i Kgs. Lyngby. Tegner børn dårligere i dag end tidligere?

Helene Brochmann, specialkonsulent på Kunstakademiet, vil vise os hus-tegninger af 5-årige børn fra tre årgange, 2002, 2009 og 2016. Lilla Monrad, kunstterapeut og jungiansk analytiker, vil præsentere os for hus-tegninger fra aktuelle skolestartere. Suppleret med tegninger fra CAB’s arkiv med børnetegninger vil vi drøfte forskelle – hvorfor og hvordan.

Læs mere under fanen Program

Venlig hilsen CAB’s bestyrelse

billede_nr5